Aktører

Her kan du se en liste over forskellige aktører på området:

Medierådet
Medierådet for Børn og Unge sætter aldersgrænserne på film. Rådet tager også initiativ til undersøgelser og udarbejder oplysningsmateriale om børns brug af digitale medier. Deres formål er at skabe de rette vilkår for, at børn og unge får de bedste betingelser for kreativ og tryg brug af digitale medier.

Medierådet er dansk koordinator i flere EU-programmer om børn og medier.

Børns Vilkår
Børns Vilkår er en privat, humanitær organisation, der arbejdet for alle børn i Danmark, men med en særlig indsats for de børn, som har det svært. Der er også hjælp til forældre via ForældreTelefonen. ForældreTelefonen er et anonymt rådgivningstilbud til forældre og pårørende, som ønsker råd og vejledning om børn og unge i alle aldersgrupper.

Red Barnet
Red Barnet har sin egen hjemmeside om sikker brug af Internettet. Den hedder  www.sikkerchat.dk. Her finder du eksempler på chatsituationer og sider beregnet på hhv. forældre og unge. Siden er udarbejdet sammen med Det Kriminalpræventive Råd. En række sponsorer har støttet initiativet.

Netkultur.dk
Netkultur.dk er en hjemmeside for personer, der gerne vil dyrke en god tone på nettet. Her kan du også finde tips og ideer til, hvad der kan være med til at skabe god netetik og være gode eksempler for vores børn.

Borger.dk
Borger.dk giver her hjælp til, hvordan du kan beskytte personlige oplysninger f.eks. på sociale medier. Du kan lære om sikkerhed på nettet, og om hvordan du undgår identitetstyveri.  

www.dkr.dk
Det Kriminalpræventive Råd arbejder bla. med bekæmpelse af og forebyggelse mod seksuel udnyttelse af børn.

www.boerneraadet.dk 
Børnerådet arbejder for, at FN konventionens regler for børns rettigheder overholdes i Danmark.

www.cyberhus.dk
Online rådgivningen for børn og unge på Cyberhus.dk sker gennem blogs, debat, forum, brevkasse og chat. Den socialpædagogiske klub har både fysiske og online aktiviteter for børn og unge. Også skolebesøg om udfordringer på internettet.

www.amok.dk 
AMOK konsulenterne arbejder ud fra Børns Vilkår. De er specialiserede i foredrag omkring mobning.

www.ungdomsringen.dk 
Ungdomsringen er en forening, der tilbyder støtte til kommunale klubber omkring børn og unges brug af digitale medier. Ungdomsringen beskæftiger sig bl.a. med computer og medier på både udviklingsplanet med kurser og konferencer, men også med afvikling af arrangementer for de unge.

Ungdomsliv.dk
Ungdomsliv tilbyder terapi og rådgivning til unge og forældre både individuelt og sammen i Århus eller digitalt og landsdækkende ved brug af VSee (lign. Skype). Det kan bl.a.handle om dårlige oplevelser på nettet og om, hvordan man tackler dem, hvordan man skaber en bedre balance mellem familiens online og offline-liv, eller helt andre udfordringer i familien, hvor det digitale spiller en større eller mindre rolle.

www.danskmisbrugsbehandling.dk
Under Ludomani kan du teste spilafhængighed. Du kan også kontakte Dansk Misbrugsbehandling anonymt eller læse om behandling af ludomani.

Center for Ludomani
Dette er Center for Ludomanis hjemmeside. Her kan du også teste spilafhængighed, læse om behandling og kursustilbud og få rådgivning. Center for Ludomani har behandlet ludomane personer siden 1992 og tilbyder både behandling, støttegrupper og pårørendegrupper.

checkpointtherapy.dk
Checkpoint Therapy har særlig fokus på børn, unge og computerafhængighed.

PEGI
På pegi.info kan du læse om det europæiske aldersmærkningssystem. Aldersmærkningen skal sikre, at indholdet i underholdningsmedier, såsom dvd’er og computerspil tydeligt er mærket med den aldersgruppe, mediet bedst passer til.

www.infokiosk.dk
Her kan du finde information om reglerne for ophavsret.

www.emu.dk
Emu er Danmarks undervisningsportal. Her kan lærere finde inspiration om IT i undervisningen samt links til gratis initiativer og ressourcer på internettet. Her kan du bl.a. også læse om kildekritik, sociale medier, onlinespil og digital mobning.

www.egmont.dk
Egmont er Skandinaviens største mediekoncern. Egmont har et stort udbud af digitale produkter til børn, og de har fokus på sikker brug af medierne.

www.tekno.dk
Fonden Teknologirådet arbejder for at udbrede kendskabet til teknologi.

www.taenk.dk
er Forbrugerrådets hjemmeside. Forbrugerrådet arbejder for at fremme bæredygtigt og markeder. Deres formål er at sikre forbrugernes rettigheder og gøre forbrugerne til en magtfaktor på markedet. De arbejder for at forbedre forbrugernes vilkår gennem debat, oplysning og hjælp til alle med interesse for sammenhængen mellem forbrug og samfund.

www.forbrug.dk
I Forbrugernævnets leksikon kan du læse gode råd, før du køber, læse om dine rettigheder som forbruger samt om dine muligheder for at klage. Du kan også læse om børn og unge på internettet.

www.kulturstyrelsen.dk
På Kulturstyrelsens hjemmeside kan du bl.a. læse om medier, medieprojekter o.a. Under Medier kan du også finde info om Radio- og tv-nævnet og læse om, hvordan du klager over ulovlige reklamer, produktplacering og sponsorering af programmer i radio og fjernsyn.

www.forbrugerombudsmanden.dk
Forbrugerombudsmanden er en myndighed, der holder øje med, at erhvervsdrivende overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. Her kan du bl.a. klage over ulovlig markedsføring rettet mod børn.

www.teleanke.dk
Teleankenævnet behandler klager over ”teletjenester”. Begrebet dækker både over fastnet, mobil og internetforbindelser, og klagen kan både omhandle selve regningen og de vilkår, som er aftalt med teleselskabet.

www.datatilsynet.dk
På Datatilsynets hjemmeside kan du læse om reglerne for offentliggørelse på nettet, f.eks. billeder, film etc. Vælg Borger og dernæst Børn og Unge. Det er også her, du skal henvende dig, hvis du gerne vil have fjernet bestemt data fra nettet. Datatilsynet rådgiver og vejleder, behandler klager og gennemfører inspektioner hos myndigheder og virksomheder.