Er det OK, at dit barn er på Facebook?

18.02.2011

...Desuden bør vi forældre reflektere over, hvordan vi vil forholde os til aldersgrænser siger kidsandmedia.

Hvorfor skal børn på Facebook?

Børn er sociale, de ønsker at være, hvor det er cool, og hvor der er mange andre, og derfor søger de til netsamfundet. Øgede muligheder for spil gør også sit til, at trække børn til nettet og de sociale medier.

- Når nogen etablere en profil på Facebook, så skaber det hurtigt en bølge af interesse, der gør at mange andre også vil være der - og der er ikke mange gode alternativer. MSN er en mulighed, men MSN er i stigende grad et chat-program og har ikke så mange muligheder for at dele fotos, information og forum - på godt og ondt.

Facebook er ikke bygget til børn

Facebook-konseptet er bygget på unges- og voksnes præmisser, og ikke børns præmisser, mener kidsandmedia:

-    Facebook præges af ungdom- og voksenkultur, ikke børnekultur.  Facebook baserer sig på at man deler personlig information og fremstår med ægte/den rigtige identitet. Man må med andre ord regne med at børn vil møde rigtig meget forskelligt, når de etablerer en profil der. Mobbing og chikane, publicering af billeder uden samtykke, forum med tvivlsomt indhold og tidsforbrug/koncentrationstyveri er nogle af de største udfordringer børn kan møde, mener kidsandmedia.

Forældrerollen og forældrebeslutning

Kidsandmedia mener, at det bør være en forældre beslutning, ikke kun barnets, om og hvornår der skal etableres en profil på Facebook før alder 13 år:

-    Kidsandmedia anbefaler generelt forældre at lære barnet at identificere og respektere aldersgrænser. Vi gør det vanskeligere for både os selv og barnet hvis vi lærer barnet  at aldersgrænser altid er relative og noget man kan forhandle om. Det er et etisk dilemma, at barn kan lyve om sin alder for at registrere sig, når de er yngre end 13 år; det finder kidsandmedia at forældre bør tænke igennem og eventuelt tale med barnet om.

Hvis mindreårige etablerer en profil

Kidsandmedia opfordrer forældre til at udforske Facebook sammen med deres børn:

-Hvis du har børn med en profil på Facebook er det er klogt, at du selv har en profil der, og med på barnets vennelisten. Således kan man have gensidig kontakt, det kan en positiv virkning og det er lettere for forældre at følge med i hvad barnet siger og gør. Derudover bør man vælge indstillinger for den profil, der sikrer mindst mulig tilgængelighed for personer, der ikke er på barnets venneliste.

Udvikle sociale færdigheder

Kidsandmedia synes det er en god idé, at børn udvikler sociale færdigheder online og på mobil, men mener, at det er vigtigt, at forældrene er sammen med deres børn, når de udforsker og udfolder sig:

- Spørgsmålet er, om Facebook er det bedste sted for børn under 13 år. Barnets modenhed og forældrenes engagement er centrale elementer for et fornøjeligt socialt liv online, herunder Facebook.

Holdninger, grænser og dialog

kidsandmedie mener, at det er relevant, at forældre drøfter sociale medier sammen med børnene fra de er omkring 10 år:

- I en alder mellem 10 og 11 år begynder mange børn, at interessere sig for de sociale aspekter ved online og mobil. Opbyg holdninger, sæt grænser og hav en dialog med dit barn om, hvad det gør og oplever. Det er især relevant at tale om sprogbrug, billede- udgivelse og hvem barnet vælger at tilføje til sin venneliste.

Del |

Tips en venn