Familievenlig tv-tid

31.05.2011

Kidsandmedia ønsker ”vandskel” på tv.
Programmer og serier skal reguleres af vandskel på tv. Det tilsiger både EU direktiver og FNs Barnekonvention. De giver børn ret til beskyttelse mod medieindhold, som kan være skadelig for dem. Og det såkaldte vandskelprincip i love og direktiver, siger at indslag som kan være skadelige for mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, skal sendes efter klokken 21.00 (i de fleste lande). Børn og unge må heller ikke købe eller leje film med 15- eller 18-års grænser i butikker.
Her i maj 2011, er Radio- TV-nævnet inde i en drøftelse af TV 2’s krimi, 'Den som dræber', om den bliver sendt for tidligt på aftenen.
Desværre er forståelse af regelsættet for svag i Danmark, hvor tv-stationerne kan klare sig med at advare inden filmen/udsendelsen sendes. Kidsandmedia mener, at dette er for ringe en løsning!

Kritisabelt indhold er alt for ofte tilgængeligt
Kidsandmedia mener, at det også sætter det på spidsen at danske tv-kanaler også viser denne type film og programmer åbent tilgængeligt via net-tv.

Vandskel i fremtiden
kidsandmedia ønsker at sætte lyset på vandskelfortolkning i de nye medietider, hvor forskellen mellem det klassiske tv-medie og net-mediet brydes ned. Net-tv og traditionelt tv flyder sammen. Mobilmediet gør film og fjernsyn tilgængelig overalt. Alt dette sker samtidig med at børn og unge er aktive brugere af net og mobil. Dette gælder ikke bare DR, men alle danske tv-kanaler som sender indhold åbent for publikum på sine websider.

– Voksnes ønske om størst mulig medievalgfrihed via Internettet, kan blive en interessekonflikt i møde med børns krav på beskyttelse og forældres behov for at skærme børn fra voldsomt indhold, mener kidsandmedia.

Film via internettet
Også filmleje (Video On Demand) gennem netbaserede tjenester som TV 2, SF-Film, CDON og mange andre, skaber et behov for at udvikle familievenlige rammer vedr. leje af film via nettet.

Forældrenes ansvar mener DR og TV 2
Kidsandmedia hører ofte at det er forældrenes ansvar hvad børnene ser. Men med de nye netmedier, er det ikke kun forældrene der skal være parat. Der må også kunne stilles 'låse' til rådighed, så forældre kan være med til at bestemme hvad der bruges.
Men kidsandmedia mener at det er vigtigt at forældre er bevidst om børns internetbrug.

– Vandskelprincippet fra traditionelt lineært tv til net-tv, kan ikke direkte overføres, det er vanskeligt at regulere på samme måde.

Forældrerollen i en ny medietid
Kidsandmedia mener at det er positivt at stationer arbejder med løsninger som kan bidrage til at skærme børn for upassende og skadeligt indhold. Samtidig er det en krævende opgave for forældre, at skulle aktivere filter for alle websider, som tilbyder film og fjernsyn med højere aldersgrænse end alderen på egne børn.

– Det er lidt for enkelt at sige at det er forældrene, som har ansvar for børns brug af internet og mobil, eller henvise børn til tv-kanalens børnesider, mener kidsandmedia.

Kidsandmedia mener at regulering af adgang ikke betyder at tilbuddet for voksne skal reduceres. Det handler om være bedre til at tilrettelægge distribueringen af medieoplevelserne til de aldersgrupper de er tiltænkt.

– Indhold som i henhold til vandskelprincippet kun burde vises efter 21.00 på tv, bør ikke ligge åbent på Internettet, mener kidsandmedia.

– Samtidig ønsker vi teknologi som gør det let for forældre, både at åbne og lukke programmer efter børns alder og forældres vurderinger. Her må både medieaktører, myndigheder og forældre samarbejde, for at finde gode veje i de nye medietider, og for at give plads og rammer omkring gode tv- og net-oplevelser.

Del |

Tips en venn