Hvad er passende skærmtid?

23.04.2013

kidsandmedia får rigtig mange henvendelser fra forældre, som ønsker råd om, hvad der er passende tid foran skærmen for deres børn. Vi har spurgt forskellige eksperter om råd.

Af Sigrun Landro Thomassen

Danske børn har i dag adgang til masser forskellige medieplatforme. Næsten alle hjem har tv-skærme, computere og forskellige spillekonsoller, og i stigende grad smartphones og tablets. De digitale medier byder selvsagt på megen oplæring af og meget positivt indhold til børn. Men med så mange skærme og så meget skærmindhold tilgængeligt døgnet rundt kan det medføre, at børn bruger rigtig meget tid foran skærmen, og det er den gængse opfattelse, at tiden foran skærmen bør reguleres – af flere forskellige årsager. Men hvad er passende tid? Det norske kidsandmedia har spurgt forskellige fagfolk til råds:

Her følger råd fra en medieforsker, en børnepsykolog og en pædagogikprofessor:

Elisabeth Staksrud, medieforsker, med doktorgrad om børn og netrisiko:

Det er vanskeligt at give en enkel anbefaling om tidsforbrug foran skærmen. Børn som voksne er forskellige, hvad angår interesser, personlighedstræk, baggrund og sårbarhed. Derfor kan nogle børn tåle mere end andre børn.

Er man bekymret, og hvis man ønsker det, er det muligt at begrænse den samlede tid foran skærmen ved at lade børn og unge foretage valg. Det er ikke altid nødvendigt med både børne-tv og computerspil. Undertiden kan det være i orden at spørge ”vil du spille eller se tv?” Hvis man som forældre engagerer sig og forsøger at vise interesse for, hvad børnene faktisk foretager sig, når de er på nettet, og forklarer, hvad man er bekymret for, er det lettere at lykkes med en dialog om bekymringer, regler og forventninger.

Uanset hvilken strategi, man vælger som forældre, er det meget vigtigt, at man gør dette sammen med børnene. Er de små, kan man på forhånd forklare, hvordan reglerne er, og hvorfor man vil have dem. De lidt større børn kan være med til at lave reglerne selv. Et barn, som føler, det bliver hørt og får lov til at være med til at bestemme, har lettere ved også at følge reglerne. Det er nemmere at slukke for computeren, når man allerede er blevet enige om, at man kan spille i 60 minutter, end hvis man bare slukker, og poden er midt i et spændende spil med andre. Det er bedre at sige ”nu er det tid til pause, sluk når programmet er færdigt/spillet kan gemmes til næste gang” i stedet for at sige ”sluk med det samme”.

Til sidst: Det er fint at have et bevidst forhold til søvn. Man bør slutte med skærmaktivitet – om det er tv-fodbold, nyhederne, computerspil, smartphone eller internet – i god tid, før man går i seng. Gerne 30-60 minutter før. Så får man mulighed for at lade adrenalin-niveauet i kroppen falde, før man skal sove.

Det er meget vigtigt at tage pauser – mindst en pause pr. time. Disse råd gælder for børn – men er også gode at tænke på for voksne.

Børnepsykolog Willy-Tore Mørch:

Småbørn 0 -3 år:

Småbørn bør ikke se tv alene. Det er en god anledning for forældre til at sidde sammen med barnet og kommentere det, der sker på tv. Vælg programmer som passer til barnets alder. Børn i 0-3 års alderen har ikke koncentrationsevne til at se mere end nogle minutter ad gangen. Lad barnet selv regulere tiden, lad det gå ”til og fra”.

Børn 4 – 7 år:

Forældrene bør være tilgængelige for børn i denne aldersgruppe, når de ser tv. Maksimal tid bør være mellem 30 min. og 1 time. Lad ikke fjernsynet være barnepige. Tal med barnet om det, der foregår på skærmen. Lad ikke børn i denne aldersgruppe se voldsscener. Indfør en skærmfri dag om ugen.

Børn 8 – 12 år:

I denne alder begynder barnet at interessere sig for PC og sociale medier. Børn, som sidder 3 til 5 timer foran skærmen har tendens til at blive overvægtige, og det kan gå ud over det ”levende” sociale netværk. Det kan gå ud over andre vigtige aktiviteter. Brug af PC på den rigtige måde kan have fordele for børn, bl.a. at det forbedrer skolefærdighederne. Det er derfor rigtigt, at børn i denne aldersgruppe får adgang til PC og sociale medier. Forældre bør imidlertid lære barnet god medieadfærd. Lær barnet forsigtighed med, hvad det lægger på nettet. Hjælp barnet med at vælge fornuftige netsider. Overvåg barnets brug af nettet, fordi det er en potentiel arena for at blive udnyttet af personer med uærlige hensigter. Begræns PC-tiden i denne aldersgruppe til 1-2 timer.

Unge 13 – 15 år:

Børn i denne aldersgruppe er som regel vant til brug af PC, men de er også meget sårbare over for både udnyttelse og afhængighed. Tag disse risici op med børnene. Lær barnet, at det ikke skal udlevere billeder og tekster, som kan misbruges. Overvåg børnenes brug af nettet. Forældre har pligt til at overvåge alle områder, hvor børn kan blive udsat for fare. Vær opmærksom på tegn på netafhængighed. For eksempel, at barnet ikke kan løsrive sig, begynder at negligere familie og venner, bliver irritabelt, når nettet ikke er tilgængeligt osv. Hjælp barnet med at blive interesseret i andre aktiviteter. Tiden foran skærmen bør ikke overstige et par timer pr. dag.

Rune Johan Krumsvik, professor i pædagogik ved Universitetet i Bergen:

Som ved anden opdragelse er sund fornuft selvsagt og forældres egne tanker om, hvad der er fornuftigt for ens eget barn, det vigtigste. Forældre har hovedansvaret for børns digitale dannelse, og de vaner og holdninger, børn får fra de tidlige barneår, vil de ofte tage med sig videre i opvæksten. Derfor er det meget vigtigt, at man som forældre er bevidste om, hvad der er fornuftig tid foran skærmen i forhold til andre typer legeaktiviteter.

Småbørn 0 – 3 år:

Man ved fra forskningen, at i alderen 0-2 år har børn kun lidt udbytte af at se tv, og andre typer medier har heller ingen gunstig effekt på så små børn. Selv om børn i denne aldersgruppe klarer sig og kan have et både højt og varieret aktivitetsniveau på f.eks. tablet, stimulerer disse primært hverken sprogudviklingen eller den motoriske udvikling hos børn på samme måde som f.eks. den fri leg og forældrenes højtlæsning gør. I en travl hverdag er det vigtigt, at man reflekterer over, hvordan man bruger sin begrænsede tid sammen med barnet (f.eks. fælles spisning, leg/tur, tid ved skærmen, højtlæsning etc.) Tiden foran skærmen bør begrænses til maks. 35 minutter for en 3-årig i hverdagen (f.eks. børne-tv og lidt tablet) og lidt mere i weekenderne/ferien.

Børn 4 – 7 år:

Man ved fra forskningen, at den voksende stillesidden i denne aldersgruppe (og længere op i højere aldersgrupper) er i færd med at blive et stadig større samfundsproblem, da inaktivitet ofte giver helbredsproblemer. En del af grunden til denne stillesidden er øget tid foran skærmen blandt børn og mindre leg/fysisk aktivitet i hverdagen. Børn bliver i denne alder eksponeret for en række digitale fristelser, og derfor er det vigtigt, at forældre er klare og tydelige voksenpersoner – i ”samspil og modspil”. Højtlæsning for barnet, sanglege og fysisk aktivitet bør få mest plads i hverdagen, og tiden foran skærmen bør begrænses til børne-tv og lidt pc-aktiviteter, maks. 45-60 min og lidt mere i weekenderne/ferien.

Børn 8 – 12 år:

I denne aldersgruppe får mange børn sin første mobiltelefon, hvilket åbner mulighed for et langt større tidsforbrug foran skærmen. Børnene bliver mere og mere fortrolige med mange typer teknologi; Sociale medier, indlæringsplatforme, computerspil, spillekonsoller m.v. Mange børn har et medieforbrug, som er langt mere underholdningsorienteret end indlæringsorienteret. Ser man på den tid, der er tilbage efter skolen og frem til sengetid, så kan det være naturligt, at den mere underholdnings-/legeprægede tid foran skærmen får 60 min. (f.eks. børne-/ungdoms-tv, computerspil) mens den mere indlæringsorienterede tid (lektier o. lign.) bør tilpasses klassetrin og have cirka 60 min. pr. dag for de ældste børn.

Unge 13 – 15 år:

Dette er en aldersgruppe, som i dag har en udpræget digital livsstil og ”bader” i teknologi. For nogen bliver tiden foran skærmen alt for dominerende i forhold til andre aktiviteter, og dette fremmer også en stillesiddende livsstil. Det kan være naturligt, at den mere underholdningsprægede tid foran skærmen får 90 min. (f.eks. tv, computerspil o. lign.), mens den mere indlæringsorienterede tid ved skærmen bør tilpasses klassetrin og få cirka 90 min. pr. dag.

Generelt: I weekender og ferier bør der selvsagt være plads til mere tid ved skærmen. PC/tv/tablet bør hovedsagelig være placeret i fællesrummene i hjemmene, sådan at man som forældre er ”tæt på” børnene, når de er ved skærmen. Fordi man interesserer sig for dem, også når de er i det ”virtuelle rum”.

Del |

Tips en venn