kidsandmedia dk i dialog med DR og TV2

19.06.2012

kidsandmedia dk var for nylig med til dialogmøde ved henholdsvis DR og TV2. kidsandmedia dk har sammen med andre medieorganisationer løbende kontakt med DR og TV2 omkring deres udbud af fjernsyn og deres opfyldelse af deres Public Service-aftale.

Du har ret til at sige din mening – og vi har erfaring med, at det virker!

Er du utilfreds med noget i TV, eller er der noget, du synes er fantastisk, og som du måske gerne vil have mere af, så sig det til pågældende kanal eller til os. Vi har erfaring med, at det gør en stor forskel, og at der bliver lyttet meget til de seere, der fortæller om deres oplevelser.

Her kan du læse om, hvordan du klager over eller kommenterer programmer o.a. ved DR.  

Her kan du læse om, hvordan du klager over eller kommenterer programmer ved TV2.

DR i 2011

I DR’s redegørelse af deres opfyldelse af Public Service-aftalen for 2011 omhandlede afsnit 9 børn og beskyttelse af børn. Ifølge Public Service-aftalen skal DR både opfylde krav til indhold og til beskyttelse af børn.

Kravet til indhold beskriver DR sådan i Public Service-redegørelsen for 2011:

”DR skal fortsætte styrkelsen af sin indsats over for børn ved at udsende programmer og stille nye tjenester til rådighed på relevante radio- og tv-kanaler samt øvrige platforme, som børn anvender, herunder tilbyde dansk tilstedeværelse på internettet. DR skal lægge vægt på dansksproget indhold. DR skal efter rådføring af relevante interessenter i løbet af kontraktperioden etablere forsøg med nyhedsformidling til børn.”

Om beskyttelse af børn, lyder kravet, som DR skriver det i Public Services-redegørelsen for 2011:

”DR skal påse, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold, jf. bekendtgørelse om vedtægt for DR.

Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, medmindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne sendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol, jf. bekendtgørelse om vedtægt for DR.”

DR har gjort meget for at styrke deres tilbud til børn gennem Ramasjang, som både er en tv-kanal, en digital radiokanal og en underside til dr.dk. DR Ramasjang sender fra kl. 06.00-20.30 eller 21.00. Kanalen henvender sig til de 3-10årige børn og er tilrettelagt efter børnenes dagsrytmer. Alle udenlandske programmer på Ramasjang er med dansk tale. Ramasjang byder også ind med live-tv; ’Live fra Ramasjang”. Udover Ramasjang sender DR også børneprogrammer på DR1.  Ramasjang-konceptet favner bl.a. også over events rundt i landet, som bliver vist på Ramasjang. Både tv- og radiokanalen Ramasjang er 100% børnesikret, som DR selv beskriver det i Public Service-redegørelsen for 2011.

DR udbyder også dr.dk/oline, hvor forældre kan starte med deres børn, når de skal lære nettet at kende. Oline er en tryg og sikker måde at lære nettet at kende på.

Her kan du læse DR’s Public Service-kontrakt (2011-2014) samt redegørelsen for 2011.

DR bestræber sig på at leve op til kravene fra Public Service-aftalen. Bl.a. bruger de varslinger, når de før kl. 21.00 sender programmer, som indeholder voldsomme scener. Varslingerne er delt op i 4:

  • Uegnet for børn
  • Bør ikke ses af børn alene
  • Indeholder scener, som børn ikke bør se
  • Afsnittet indeholder scener, der kan virke anstødelige

Advarslerne er dog ikke ensbetydende med, at DR har vurderet programmet til, at det kan skade et barn at se det. Det er derfor altid en god ide at klage, hvis du føler, at det virker anstødeligt eller uegnet for netop DIT barn.

Dialogmøde med TV2

TV2 har ligeledes lavet en Public Service-redegørelse for 2011. I den har de et afsnit om børn og sendetidspunkter. TV2 skal ligesom DR advare eller kode programmer, der kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling. TV2 er altså underlagt de samme regler som DR.

”Den som dræber” er et eksempel på et af de programmer, TV2 har sendt i 2011. Før serien blev udsendt, blev de to første afsnit af serien testet gennem interviews og spørgeskemaer. Alligevel blev serien senere undersøgt nærmere af Radio- og tv-nævnet. Radio- og tv-nævnet fik en udtalelse fra Medierådet for Børn og Unge om, at serien, der blev sendt kl. 20, var i strid med TV2’s Public Service-aftale. TV2 tog kritikken meget seriøst og bruger disse erfaringer til fremtidig planlægning af sendefladen.

Hos dialogmødet ved TV2 hørte kidsandmedia dk også lidt om den lange produktionstid på programmerne. TV2 er allerede så småt i gang med ideerne til den nye julekalender, som kommer i julen 2013.

Del |

Tips en venn