Kontakt medierne

Hvis du ønsker at give tv-udbyderne ros eller ris, kan du kontakte følgende:

DR – Spørgsmål, klage eller kommentar

Hos DR kan du både klage, skrive en kommentar eller melde dig til at være en del af DR Panelet. Du kan skrive en kommentar til DR’s programmer og tiltag ved at gå ind på www.dr.dk og scrolle helt ned i bunden. Her kan du finde et link til Brugernes redaktør. Linket fører dig ind til Lytternes og seernes redaktørs side. Scroller du igen helt ned i bunden, kan du vælge Kontakt DR. Trykker du på den, kommer der tre måder, hvorpå du kan kontakte DR. Enten ved at stille et  spørgsmål, indgive en klage eller skrive en kommentar. Hvis ikke du kan komme på nettet, kan du skrive til:

DR Byen
Att.: Lytternes og seernes redaktør
Emil Holms Kanal 20
0999 København C

DR Panelet

Du kan også blive medlem af DR Panelet og derigennem fortælle dine positive og
negative oplevelser med DR. Find vej til DR Panelet og til at melde dig til ved at gå ind på www.dr.dk og scrolle ned i bunden. Her kan du finde et link direkte til panelet.

TV 2

TV2 har også en Seernes redaktør. Ham kan du skrive til med spørgsmål,  kommentarer til programmer eller med en klage. Det kan du gøre ved at gå direkte ind på sr.tv2.dk/skriv-til-seernes-redaktoer, eller ved at gå ind på sr.tv2.dk og vælge Skriv til seernes redaktør, som er i bjælken til højre.

Radio- og tv-nævnet

Radio- og tv-nævnet er et nævn bestående af otte medlemmer. Nævnet er nedsat af kulturministeren og er den myndighed, der bl.a. udsteder tilladelser til radio- og tv-stationer og fører tilsyn med, at de overholder radio- og fjernsynslovgivningen.

Nævnet behandler klager over ulovlige reklamer, produktplacering og sponsorering af programmer i radio og fjernsyn samt i visse tv-lignende internettjenester. Klagerne kan for eksempel handle om reklamers indhold, placering og omfang. Nævnet kan også behandle klager over programmernes indhold, men kun over programmer, der kan skade mindreåriges fysiske, psykiske og moralske udvikling, og programmer, der tilskynder til had på grund af race, køn, religion, nationalitet og seksuel observans.

Du kan også klage over såkaldt skjult reklame, der er reklamer, der ikke ligger i reklameblokkene mellem programmerne og/eller ikke er klart identificeret som reklamer. Der gælder særlige regler for DR, hvor klager over programmer, der er skadelige for mindreårige eller tilskynder til had, skal sendes til DR. Når du skriver klagen, skal du beskrive, hvad det er, du klager over, og hvorfor. Du skal som minimum skrive, på hvilken konkret station du har set programmet, og på hvilket tidspunkt du har set eller hørt det, du klager over.

Radio- og tv-nævnet skal have modtaget klagen senest tre måneder efter programmet har været sendt, mens klager over reklamers indhold skal være modtaget af nævnet senest fire uger efter, at reklamen har været sendt.

www.kulturstyrelsen.dk under Medier og Radio- og tv-nævnet kan du læse om klager over reklamer og sponsorering samt produktplacering. Hvis du i højre side vælger Reklamer i radio og tv og Klager eller følger dette link http://www.kulturstyrelsen.dk/medier/reklamer-i-radio-og-tv/klager/ kan du læse, hvordan du klager og hente klagevejledning og klageformular, som du skal bruge til at klage. Husk at læse klagevejledningen, før du klager. Her kan du også læse om, hvilke typer reklame- og sponsorsager, nævnet behandler. Der findes ikke nogen klagevejledning og formular for klager over programmers indhold. Du kan også indsende din klage på e-mail rtv@kulturstyrelsen.dk eller post. Postadressen er:

Radio- og tv-nævnet
Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V

Du kan også læse om klager over reklamer etc. på tv-stationer, der ikke har en dansk tilladelse, selvom de sender udsendelser for danske seere. Det kan være stationer, der er under for eksempel britisk eller svensk jurisdiktion.

Pressenævnet

Pressenævnet er et uafhængigt offentligt nævn, der er oprettet ved  medieansvarsloven. Nævnet behandler klager over pressen, dvs. radio, tv, dagblade, ugeblade, magasiner og andre massemedier.

For at indgive klage til Pressenævnet skal man selv være direkte berørt. Pressenævnet behandler spørgsmål om, hvorvidt god presseskik er overtrådt eller ej, og klager over, at et medie har afvist at bringe et genmæle. At bringe genmæle betyder, at massemediet offentliggør en tekst med rettelser eller kommentarer til de forkerte eller tvivlsomme oplysninger, som massemediet har bragt om en virksomhed eller person til skade for denne.

Hvis du vil klage, skal du følge klagevejledningen, som du finder i højre side: www.pressenaevnet.dk

Vi hjælper gerne

Hvis du ikke får tilfredsstillende reaktion kan du henvende dig til os. Du er også altid velkommen til at sætte os på som cc i en konkret sag.

kidsandmedia dk

Korskærvej 25

7000 Fredercia

post@kidsandmedia.dk