Læs svar - Computerspil

Er min søn afhængig af spil?

For et år siden begyndte min søn at spille et computerspil, der hedder "World of Warcraft". Han har droppet al social kontakt med resten af verden, og taget 25 kg på. Hans liv handler kun om spil, fra han kommer hjem fra skole, til han lægger sig til at sove. Nogle dage pjækker han fra skole, fordi han har en vigtig kamp i spillet. Jeg er som mor meget bekymret og tænker på, om det vil gå over af sig selv, eller om vi bør søge hjælp?


Du er ikke alene om at have teenagere, som bliver opslugt af spillet "World of Warcraft" (WoW). I WoW spiller man på hold med andre, og dermed oplever mange sig socialt forpligtede til at stille op til fælles missioner i spillet. Derudover prøver man hele tiden at videreutvikle sig med tanke på at nå et højere færdighedsniveau (level op til 70), og flere våben, værktøj og andre spillerfordele. Tidsforbruget bliver dermed en væsentlig faktor for at opnå alt det. Spillet har bogstaveligt talt ingen ende.

Her er nogle faresignaler på overdreven brug af spil og internet:

- Man holder op med at have andre aktiviteter

- Man dropper vennerne og det sociale liv

- Man dropper andre fritidsinteresser som fx sport

- Man pjækker fra skole og dropper lektier

- Man dukker ikke op til fælles måltider

- Man spiller om natten og sover om dagen

- Man prøver at holde op men kan ikke

- Man bliver rastløs og irriteret, hvis man ikke må spille eller være på nettet

I de fleste tilfælde, hvor børn og unge har haft et overdrevent og problematisk forbrug af elektroniske spil, er det, der skal til, samtaler med de nærmeste, nedtrapning og eventuelt spilafholdenhed. I nogle få tilfælde har man taget skridtet videre og har søgt professionel hjælp, også i Danmark. Information og behandling tilbydes på Center for Ludomani (www.ludomani.dk). I tilfælde af problemer, som overstiger det, I synes, I selv kan tackle, kan I også ringe til Center for Ludomani på tlf. 63 11 18 10.

Se også nyttig information om spil og overforbrug af især pengespil på www.gambler.ludomani.dk  som er en hjemmeside, der er oprettet i forbindelse med kampagnen Gambler, som har kørt siden 2008.


kidsandmedia dk


Råd om RuneScape?

Jeg har en dreng på snart ni år, som gerne vil spille et online spil, som hedder "RuneScape". Han siger, at der er rigtig mange på skolen, der spiller det. Hvad handler spillet om, og hvilke råd har I?


"RuneScape" er et stort online spil, hvor man spiller og kommunikerer med rigtigt mange andre spillere fra hele verden. "RuneScape" er et rollespill i en fantasiverden, men mange af aspekterne i spillet er kendte fra det virkelige liv. Man kan træne sig op i 14 forskellige færdigheder, for eksempel  brændehugning, fiskeri, madlavning og bueskydning. Samtidig skal man dygtiggøre sig i angreb, styrke og forsvar. Økonomien er noget af det mest fascinerende ved "RuneScape", og der er meget spænding knyttet til køb og salg. Man kan også kæmpe mod og dræbe andre spillere og få en vis avance for det. Eller man kan selv blive dræbt.

Udbyderne af spillet har sat en anbefalet aldersgrænse på 13 år. Der kræves en vis modenhed for at forstå og kunne bruge en del af mekanismerne i spillet. Der er også spillere, som snyder andre ved køb og salg, eller de stjæler passwords. Al information og kommunikation i spillet foregår på engelsk - med mindre du som spiller selv chatter med en anden dansk spiller. Derudover begrundes aldersgrænsen med, at det handler om at håndtere kampe og konflikter.

Spillet er meget vanedannende. Man skal bruge tid for at forbedre status og færdighedsniveau. En del børn bliver meget opslugt af spillet, og for nogle kan det gå ud over lektier, fritidsaktiviteter og det sociale liv med venner og familie.

Gratisversionen af "RuneScape" er en slags demo af spillet. Denne version opdateres ikke, men er omfattende nok for mange børn. Det koster ca. 5 USD om måneden at være medlem af "RuneScape". Så får man adgang til mange nye områder og missioner.

Hvis du ønsker at læse mere om "RuneScape", anbefaler jeg dig at gå ind på www.runescape.com og se på "Parents guide", som du finder i kolonnen til venstre på spillets første side. Her kan du også læse spilproducenternes begrundelse for, at man bør være ældre end 13 år.


kidsandmedia dk


Et alt for stort spilforbrug!

Min søn har et stort tidsforbrug af spillet "World of Warcraft" og nægter at snakke med os som forældre om sit spilforbrug. Det er blevet et problem for os alle. Har jeg brug for ekstern hjælp?
 

Både netpoker og "World of Warcraft" (WoW) domineres af teenagedrenge og unge mænd. Man regner med, at der er 70.000 WoW-spillere i Danmark, og på verdensplan er tallet oppe på mere end 10 millioner. Det globale rollespil WoW er af en sådan art, at mange spillere udvikler spilafhængighed.

Nogle unge bliver så opslugt af disse spil over længere tid, at de trækker sig tilbage til drengeværelset og nærmest isolerer sig fra omverdenen. De vender rundt på døgnrytmen, deltager ikke i måltider og pjækker fra skole. Spillerne har ikke selv nogen oplevelse af, at det kan være uheldigt og usundt. Og det er forældre, ofte fortvivlede mødre, som tager kontakt til forskellige institutioner for at søge hjælp.

Problematisk og overdreven spil hos unge, som bor hjemme, berører hele familien. Også skolen bør tages med på råd, når der er problemer med pjæk og fravær.

Nogle steder kan SSP-konsulenter være til hjælp. Center for Ludomani kan også afgøre, om der er brug for ekstern behandling. Børne- og ungdomspyskiatrien kan også komme på tale, hvis det er blevet sygeligt. Der er muligvis også en skolepsykolog tilknyttet skolen, som kan gå ind i problematikken.

Spilchef i Barnevakten i Norge, Odd Arild Olsen mener, at online-rollespillet "World of Warcraft" er mere afhængighedsskabende end andre spil. "Det er det spil, som flest unge udvikler spilafhængighed til," fortæller han. "Jo mere tid man bruger på spillet, jo bedre bliver man. Og spillerne bliver afhængige af hinanden, når man skal udføre store opgaver, og man føler dermed en forpligtelse overfor de andre spillere."

Han mener, at der er tydelige tegn forældre kan holde øje med, hvis de er bekymret for om deres barn er spilafhængig. "De stopper med andre fritidsinteresser og nedprioriterer venner. Skoleresultaterne daler, og spil går ofte ud over søvnen." Han mener, at det er afgørende, at de unge har forældre, der engagerer sig og sætter grænser.

I det aktuelle tilfælde, som du præsenterer i dit spørgsmål, går vi ud fra, at problemet har stået på over længere tid, fx et halvt år eller mere. I det tilfælde vil jeg anbefale dig, at du tager kontakt med institutioner i jeres region, som tilbyder hjælp til personer som mistrives med spilafhængighed. Det er ikke en let situation at komme i, og det er meget flot, at du tager fat om problemet. Det er vigtigt at du får råd fra personer, som har dette som deres speciale.

I Danmark anbefaler kidsandmedia dk, at forældre, som har brug for hjælp til at tackle en situation, der tyder på spilafhængighed, tager kontakt til DanskMisbrugsBehandling eller Center for Ludomani. Du kan også ringe til Center for Ludomani på tlf. 63 11 18 10.

Vi tror, ligesom Odd Arild Olsen, at det er meget bedre at tage det alvorligt end at lade det gå sin gang og håbe, at det går over. Unge, som er blevet afhængige af spil som "World of Warcraft" er en udfordring vi ofte støder på, og i kidsandmedia dk mener vi, at der er behov for udvidet forskning i fænomenet, konkrete helbredstilbud til berørte familier og kompetenceudvikling i miljøer, som kan bistå familierne.

Læs om flere gode links til spilproblematikker hos kidsandmedia her.


kidsandmedia dk

Hvem er spillet "Combat Arms" egnet for?

Hej! Jeg har to drenge, som er meget interesserede i et onlinespil som hedder ”Combat Arms”. Jeg har prøvet at læse mig til en evt. anbefalet aldersgrænse men finder ikke noget fornuftigt svar på spillets infosider. Har I informationer om anbefalet aldersgrænse på spillet?


Tak for din henvendelse om "Combat Arms" (CA).
 Helt nederst til højre på siden for "Combat Arms" finder du mærket 16 i et lille vindue http://en.combatarms.nexoneu.com/NXEU.aspx?PART=/Main 

Dette er en CA-side, som de europæiske spillere bruger, og den er mærket efter den europæiske mærkningsordning PEGI. Ved at søge på "Combat Arms" på PEGI-siderne kan du finde oplysninger om spillet. Du kan finde nyttige links til viden om spil her. Du kan læse mere om den europæiske mærkningsordning på www.pegi.info eller hos kidsansmedia. "Combat Arms" er et skydespil, hvor det hele drejer sig om at gå i krig og dræbe. De fleste sådanne spil har 16- eller 18-års grænser. Jeg kan godt forstå at CA interesserer specielt drenge, der holder af actionspil, og dette spil er ikke så altopslugende og godt grafisk som "Call of Duty" og "Counter Strike" som er store og populære spil, der kan minde om "Combat Arms".

Udfordringen også i dette spil er at sætte begrænsninger på tidsforbruget. Spiludvikleren giver også spilleren muligheder for diverse fordele i CA, hvis de er villige til at betale for det. Det er generelt en udfordring  at en stor andel af børn under 16 år spiller spil mærket med 16- og 18-års grænse.

"Alle andre har", og "alle andre får lov "er noget de fleste forældre må høre flere gange om ugen. Mange forældre har givet efter og tænker, at det trods alt er bedre at de spiller det hjemme, end at de går over til andre for at spille. Men det er spiludvikleren selv som kender spillet bedst og som sætter aldersmærkningen på spillet efter fælles kriterier for hele Europa.

Læs mere på kidsandmedia.dk/computerspil.


kidsandmedia dk

Hvor stor en rolle har udstyret ved netbaserede rollespil?

Jeg købte fornylig en ny computer til mig selv til hjemmebrug og lod min søn overtage den gamle. Han bruger den til skolearbejde og spil.

Den fungerer sådan set helt fint, men han klager over, at den er træg og har dårlig skærmgrafik, når han spiller forskellige netbaserede rollespil på Internettet. Han mener, at maskinen ødelægger hans muligheder for at kunne spille lige så godt som andre på det hold han er med i.

Jeg synes han bruger rigelig meget tid foran computeren, og jeg er bange for, at hvis han får en bedre maskine, vil det øge tidsforbruget ud over hvad jeg synes er fornuftigt.

Samtidig ønsker jeg ikke, at udstyret, han får af mig, er så dårligt, at det bliver et stort problem, da spil er en vigtig hobby for ham. Vi er blevet enige med sønnike om at opgradere bredbåndet til en god kapacitet. Men han er stadig ikke tilfreds.

Er det rigtig, at selve maskinen har stor betydning for ydelsen i netbaserede rollespil?

Du har to forhold i din henvendelse: Spørgsmålet om udstyrets reelle betydning ved netbaserede spil, og bekymring for at bedre udstyr kan medføre overdreven brug.
Jeg vil foreslå dig at se udstyr og tidsforbrug som to forskellige forhold, som kan håndteres adskilt.

Dataudstyret har en relativt stor betydning for spilleren, særlig i kamp- og skydespil (fx spillet "Halo"). Det er afgørende for, hvor hurtigt og træfsikkert du kan spille. For at sætte det lidt på spidsen: En spiller vil aldrig kunne få "godt nok" udstyr. Det vil altid være godt at opgradere, fordi teknologiudviklingen går så hurtigt.

Hastigheden på processoren, kvaliteten og hastighed på skærmkortet, skærmens størrelse og kvalitet er vigtig for at få så flydende billeder som muligt. Stor skærm med ekstra god og flydende billedkvalitet giver et mere nøjagtig resultat og gør det dermed lettere at sigte, skyde og ramme.

Med andre ord: Rigtig godt udstyr giver spilleren en reel fordel overfor andre med- eller modspillere. Hastigheden på bredbåndet har også betydning, som du beskriver i din mail. Jeg forstår, at I har valgt at øge denne. Udstyr koster i øvrigt penge, og her overlader jeg det til jer selv at diskutere prioriteringer.

Når det gælder tidsforbrug: Jeg anbefaler at du taler med din søn om tidsforbruget. Fortæl hvad du tænker om sagen, og lyt til hans synspunkter og ønsker. Tal sammen om tidsforbrug og forsøg at komme frem til enighed om hvor meget tid i løbet af en dag og/eller uge I synes er acceptabelt. Jeg foreslår også, at I bliver enige om, hvornår i løbet af dagen det er fint at benytte computeren for at undgå spil gennem hele aftenen eller nat.

Enighed om tidsmængde og døgnrytmer er generelt godt at have mellem børn og forældre, særlig hvor børn, der spiller netbaserede rollespil, ofte kan have et stort tidsforbrug.


kidsandmedia dk

Mediernes effekt på krop og psyke?

Jeg har for nogle år siden læst på en engelsk website, at når vi ser fjernsyn, så er kroppen, som når man i gamle dage var på jagt. Dvs. kroppen er musestille for ikke at skræmme sit bytte, men adrenalinen kører rundt i kroppen. Det som går galt i denne sammenhæng er at kroppen ikke får lov at eksplodere, altså komme af med sin adrealin, fordi den ikke fanger byttet i en fysisk eksplosion. Hvad er mediernes effekt på krop og psyke?

Jeg kender ikke specifikt til den undersøgelse der refereres til, men der findes uden tvivl masser af den type "evolutionære" eller "fysiologiske" perspektiver på medieforbrug og mediers effekt på forbrugerne. Altså, undersøgelser, der måler på forbrugerens fysiologi (hjerterytme, øjenbevægelse, perspiration mm.), og hvor de indsamlede data efterfølgende tolkes fra et "evolutionært" perspektiv, hvor fantasien om "ur-mennesket" eller "den rene krop, i jagt, på savannen" bliver brugt til at tegne et billede af medier og medieforbrug som unaturligt eller skadeligt.

Men et sted man kunne starte hvis man gerne vil vide mere om disse perspektiver kunne være hos Torben Grodal i hans bog Embodied Visions (2009) eller hans artikel Stories for eye, ear, and  muscles: Video games, media, and embodied experience i bogen The Video Game Theory Reader (2003). 

Dog kan nogle af disse "effekt-undersøgelser" have en tendens til at forsimple tingene. Med fokus på fysiologisk stimuli og respons bliver forbrugerens krop reduceret til en bevidstløs mekanisme, der ukritisk indgår i et (potentielt) endeløst feedback loop med mediet. I mit arbejde med computerspil og computerspiloplevelse, er det min erfaring, at der er noget meget mere komplekst på spil. Fra et tredjepersonsynspunkt er det nemt at få øje på den mekaniske spillerkrop, men hvis man selv giver sig tid til at lære at spille eller taler med erfarne spillere, får man også en anden side af sagen. Altså, at computerspil kræver helkropslig disciplin og træning: f.eks. hånd-øje og hånd-øre koordination, samt forståelse af virtuelle 3D rum med kroppen som udgangspunkt. Sagt med andre ord, så sker der, i computerspiloplevelsen, en lang række af "fysiske eksplosioner" på mikro-niveau omkring spillets interface (eksempelvis der hvor hånden møder controlleren, øjet møder skærmen og øret møder højtaleren). I min ph.d. afhandling Playing Computer Games: Somatic Experience and Experience of the Somatic (2012) undersøger jeg computerspiloplevelsen udfra dette perspektiv - bogen kan købes her  eller downloades som pdf her.

Mvh Henrik

Henrik Smed Nielsen er Cand. mag. i multimedier, ph.d.

Hvilken effekt har computerspil på kroppen?

Mht. effekten på kroppen så er der jo forskellige former for "effekt". Nogle taler om fedme som en konsekvens af at mange medier fordrer en stillesiddende aktivitet, hvor man er placeret foran skærmen. Andre fremhæver mediernes ofte voldelige eller underlødige indhold som noget, der fordærver psyken og konditionerer kroppen til at begå voldelige handlinger. Mens andre taler om medierne som noget, der skaber en "uforløsthed" eller en "overstimulering", noget i stil med den manglende "fysiske eksplosion", som du nævner. 

Fra mit synspunkt er det vanskeligt at tale om en generel "effekt" og derved udpege, at medier (hvad enten der er tale om tv, film eller spil) gør noget bestemt ved kroppen - effekten afhænger af den kontekst, som mediet bliver brugt i. Sagt med andre ord: man bliver ikke overvægtig af at sidde stille foran skærmen. Men, hvis man samtidig har en usund kost og ikke dyrker motion, så er der da helt klart en risiko for det.       

En anden ting, man kunne sige om "effekt-debatten" er, at når man taler om effekten af medier, så har man en tendens til at fokusere på de negative effekter. Måske gør vi det, fordi de positive effekter er så umiddelbare eller åbenlyse, at de enten forekommer for trivielle, eller ligefrem kan være svære at sætte kvalificerede ord på. Altså, vi ser film fordi det er sjovt, afslappende eller fordi filmen tager os med på en emotionel rutschebanetur. Lignende spiller vi computerspil, fordi det sjovt, fordi det er spændende, fordi et bilspil giver en god fartfornemmelse, fordi det er tilfredsstillende at vinde over ens kammerater, osv.

Men medierne kan også være en måde at give børn nogle succesoplevelser på (f.eks. af at mestre et interface – dvs. håndtere en controller).

Mvh

Henrik