Læs svar - Tv og film

Hvem er  "Hold om mig" egnet for?

Vi har en pige på 12 år, som har meget lyst til at se ungdomsfilmen "Hold om mig", den har fået 15+ grænsen. Hvad mener I om det?  Hun har set andre film med 15-års aldersgrænse. Tilyneladende går det godt, men vi er alligevel bange for konsekvenserne på længere sigt.


Medierådets begrundelse for aldersgrænsen 15+ til "Hold om mig" er, at filmen som helhed er præget af en mørk og faretruende stemning. Den indeholder flere dramatiske situationer med psykologisk og fysisk vold. I en scene overfaldes en pige af sine klassekammerater i skolen og ydmyges seksuelt, og i en anden scene får en dreng bank af sin far. Flere steder i filmen fremstår voksne truende og ude af stand til at forholde sig til deres børns følelser.

Medierådet har på sin database oplysninger om, hvilken begrundelse, der ligger til grund for deres tildeling af aldersmærkning.

http://www.medieraadet.dk/Soeg/afgorelse?vurdnr=20100402 

Aldersgrænserne har til formål at beskytte børn mod det, som kan være skadeligt eller skræmmende for dem. Hvis man ser en del af sådanne film vil man muligvis kunne tåle lidt mere efter hver film, og indtrykkene vil sandsynligvis opleves mindre stærke. Men det vil ikke dermed sige, at det er godt, og at det ikke påvirker barnet.

Det må være op til jer som forældre at vurdere, hvad jeres datter må se. Det er jer, der kender hende, og som må afgøre hvad, der er det bedste for hende. Læs begrundelser for aldersgrænser sammen med hende og snak med hende om det.


kidsandmedia dk


Aldersgrænser på film?

Jeg vil vide mere om begrundelser for aldersgrænser på film. Hvilken slags skader risikerer man, ved at lade en 12-årig se film med 18-års grænse osv.?


Det er Medierådet for Børn og Unge, der vurderer og sætter aldersgrænser på film i Danmark. Aldersgrænserne er et udtryk for, at filmen indeholder scener, som kan være skræmmende eller skadelige for børn under grænsen. Derfor er aldersgrænserne et udtryk for ønsket om beskyttelse og ikke for, om en film er egnet i betydningen "til glæde for børn og unge".

På Medierådets hjemmesider kan du læse uddybende begrundelser for de forskellige aldersgrænser:

http://film.medieraadet.dk/


kidsandmedia dk