Massevis af gode apps

29.04.2014

Jesper Hansen, Cand.pæd.pæd.soc.og underviser på Professionshøjskolen UCC, har lavet en oversigt med forskellige forslag til spændende apps.

(Billede fra appen Squiggle Fish)

Muligheder for egne fortællinger og bøger

Puppetpals

Et interaktivt dykketeater, hvor du kan tage dine egne billeder og bruge dem som dukker eller bruge dukker, som i forvejen er lagt i app’en på en scene, som også enten kommer fra et billede, du selv har lavet, eller et som ligger der i forvejen. Man kan nu selv rykke dukkerne rundt og gøre dem større eller mindre med fingrene. Nu kan man så optage en film, hvor dukkernes bevægelser og lyde bliver optaget og bagefter afspillet som et teaterstykke/film. Heri ligger der stort potentiale til at udvikle børnenes kreativitet og sprog, da de selv skal lave fortællingen både i forhold til bevægelser og sprog. 25 kr.

My story

Her kan man lave sin egen billedbog både med sine egne tegninger og sine egne billeder (samt forskellig figurer, der ligger i app’en) og bagefter optage en lyd til hver side i billedbogen. Det giver børnene mulighed for både at skabe deres egen bog og fortælling, og hermed udvikle fantasi og ikke mindst sprog. 13 kr.

Book creator

Her kan man lave sin egen digitale bog bestående både af billeder, lyd og video. Bogen kan også deles på forskellige platforme. App’en giver gode muligheder for både dokumentation, kreativitet, fortælling og sprogudvikling. Eks. kan der tages billeder af forskellige dyr, mens man er på tur. Bagefter kan de så sættes ind i bogen og børnene kan, ved at optage det som lyd, genfortælle hvad det er for et dyr, hvor det var henne, og hvad det lavede. Mulighederne er nærmest uendelige til at arbejde med fortælling, sprog og sammenhænge – som kan gemmes og dokumenteres. 32 kr.

Comic Life

App til at lave sine egne tegneseriebøger med en masse forprogrammeret layout, hvor der så selv kan indsættes tekst og billeder. Fortrinsvist for skolebørn pga. de tekniske elementer og muligheden for skriftsprog. 32 kr.

iMovie

Et videoredigeringsprogram, som giver mulighed for at lave sine egne videoer og tilføje en række effekter. Gratis.

Skriv og læs

En spændende app, som arbejder med børns skriftsprogstilegnelse. Man kan lave sin egen bog ved at indsætte billeder, talebobler og tanker. Derudover kan børnene selv skrive teksten til bogen ved hjælp af børnestavning. Nedenunder skriver den voksne så samme tekst, men grammatisk korrekt. Ligeledes kan teksten også indtales, således at børnene også kan huske, hvad det er de har skrevet med børnestavning, eller blot fortælle det. Til fremstillingen af en bog er denne app ikke bedre end andre, men i arbejdet med skriftsprogstilegnelsen er den virkelig god, fordi den kombinerer børnestavning med voksenstavning. Der er indbygget gode instruktioner til, hvordan app’en kan bruges, og hvilken rolle barnet og den voksne skal indtage. Den færdige bog kan både printes og sendes på mail. Hermed øges børnenes motivation igennem oplevelsen af, at deres produkt bliver anvendt. 45 kr.

App’s hvor børnene selv er med til at konstruere indholdet

Fotohuskespillet

Et hjemmelavet memoryspil. Her skal man selv tage billeder til brikkerne og bagefter indtale en lyd eller stemme, eks. ’Kaffekande’. Her er det specielt i processen med at fabrikere memoryspillet, at der ligger pædagogisk potentiale. Specielt inden for sprogudvikling, fantasi, samarbejde mv. Lav f.eks. et spil med fokus på madvarer, hvor børnene skal finde forskellige madvarer, tage et billede og sige, hvad maden hedder og på den måde opdage nye ord, eks, ’bulgur’ eller ’ristede løg’. Børnene kan også selv gå på opdagelse efter interessante billeder til brikkerne og dermed være med til at skabe et spil og ikke kun spille et spil. 13 kr.

MadPad HD

En app til at lave stomp. Man kan lave små filmklip, som afspiller en sekvens med lyd, f.eks. et toilet, som skyller ud. Efterfølgende kan man så spille på alle sine lyde og dermed lave stomp - lidt ligesom når man spiller på trommer. Pædagogisk kan man også arbejde med app’en ved at have fokus på lydende omkring os, f.eks. ’hvilke lyde findes på legepladsen’ og dermed lade børnene skabe og gå på jagt efter forskellige lyde. Andre muligheder kunne være dyrelyde, børns forskellige stemmer, ansigts- og verbalsammenhænge (’nu er jeg sur’, ’nu er jeg forundret’). 19 kr

iMotion

En app, som gør det utroligt nemt at lave stopmotion film. Tag f.eks. et billede af nogle legofigurer, ryk figurerne lidt og tag et nyt billede. Til sidst har du en stopmotion film, som kan afspilles i forskellige hastigheder. Appen er god til at lade børnene bruge deres fantasi ved at kreere deres egne stopmotion-historier og samarbejde om det, f.eks. ’du tager billedet, jeg rykker manden, og du finder på, hvad der skal ske bagefter’. Derudover er der også mulighed for at lave ’time-laps’ - at app’en selv tager et billede med en bestemt frekvens (mellem 0,25 sek og 1 dag). Det kan eks. bruges til at lade iPad’en tage billeder af en bakke karse hver time, og at man dermed kan se, hvordan det gror, af en solnedgang hvert minut, eller billeder af legepladsen og dermed se bevægelsesmønstrene. Dette giver mulighed for, at børnene kan forholde sig til tid på et mere abstrakt plan. Det kan f.eks. give dem en forståelse for, hvorfor der ikke var noget karse, da jeg gik hjem, men at der var vokset karse frem næste dag. Gratis

Tiny Tap

En app, hvor man har mulighed for at lave sit eget spil. Ved at tage sine egne billeder, tegne sine egne tegninger eller hente billeder fra nettet kan man konstruere sit eget spil med forskellige opgaver. Eks. kan man indtale ’hvor er den orange stol?’, og man skal så klikke på den orange stol, blandt de billeder man selv har taget eller tegnet. Man kan også lave sit eget puslespil eller lave sine egne lydfelter (når man rører på et bestemt felt på skærmen, siger det den lyd ,man har indtalt). Derudover er der også mulighed for at fortælle sine egne historier til billederne og lægge baggrundslyd og farve på. Det hele sættes sammen til en form for opgavebog, som man kan bladre i og løse de forskellige spil/opgaver, man har konstrueret. App’en giver gode muligheder for at arbejde med sprog, både i forhold til konstruktion, genkendelse og ordforråd. Ligeledes er der store muligheder for at udvikle fantasi og kreativitet i skabelsesprocessen af spillet. Gratis

App’s med fokus på lyd

Touch the sound

Der vises fire billeder på skærmen. Samtidig afspilles der en lyd, som svarer til et af billederne. Herefter skal man trykke på det rigtige billede. F.eks. hvis der kommer en vrinsken, skal man trykke på et billede af en hest. Denne app giver gode muligheder for, at børnene kan kombinere deres visuelle og audiologe viden. Gratis.

SingingFingers

Imens du bevæger fingeren, siger du en lyd, eller synger en sang. Efterfølgende kan man så trække fingeren henover det, som er tegnet og iPad’en afspiller den lyd, som blev sagt. Kan bruges til at lege med lyde, ord og sange. F.eks. kan man trække fingeren hurtigere henover og lyden afspilles hurtigere, eller langsomt, og lyden afspilles langsomt. Ligeledes kan man eksperimentere med forskellige sammensætninger af lydene. Gratis.

NodebeatHD

Ved hjælp af forskellige bobler på skærmen kan der laves forskellige lyde. Lydene kan så sættes sammen i forskellige sekvenser og dermed lave små lydserier. Der kan også sættes forskellige rytmer på. App’en har flere muligheder, så den kan benyttes på forskellige aldersniveauer. 19 kr.

MusicSparkle

Simpel måde at spille på en hel række instrumenter, f.eks. guitar, harmonika, fløjte mv. ved at trykke på skærmen. Den kan også kombineres med forprogrammerede rytmer. 25 kr.

Garage Band

En omfattende, og relativt teknisk svært, musikredigerings- og musikkonstruerende app, hvilket gør den mest egnet for større børn. Appen giver mange muligheder for at lave sin egen musik med forskellige instrumenter og forprogrammerede rytmer. Der er også mulighed for at koble en rigtig guitar, mikrofon mv. til app’en og redigere deres lyd heri. Gratis.

Tegning mv.

Draw and show

Her kan der laves en tegnefilm. Man kan optage stregen, mens man tegner, og dermed vise processen af tilblivelsen igen. 13 kr.

Animation Creator HD

Den digitale udgave af den klassiske mand, som går på en papirblok. Der tegnes en tegning, herefter laves en ny side, hvor tegningen har rykket sig lidt og sådan fortsættes der. Til sidst har man en lille film, hvor tegningen flytter sig. Teknisk lidt svær og dermed mest egnet til skolealderen. 13 kr.

SquiggleFish

Find papir og farver frem, tegn nu et dyr på papiret, som skal bo i jeres virtuelle akvarium. Ved hjælp af app’en scannes dyret, evt. en fisk, nu ind i akvariet og svømmer rundt. Det er en sjov, men dog begrænset app, som giver mulighed for at levendegøre det tegnede samt kombinere den fysiske kreation på papiret med det virtuelle. 19 kr. Læs kidsandmedia dk's anbefaling af appen her.

Pic Collage

Lav dine egne virtuelle collager. Tag selv et billede sæt det op som du vil, skriv en tekst, tilføj en baggrund, sæt et nyt billede ovenpå, klister nogle stickers på mv. Nem måde at lave sine egne collager. Mulighed for efterfølgende at dele collagen via mail, facebook mv. Gratis.

DrawingPad (Tegneblok)

En tegneapp, som er simpel at bruge, men dog har en række forskellige tegneredskaber, f.eks. blyanter, olifarver, maling, stickers, farveblyanter mv. Det er også muligt at bruge fotos og tegne på dem og dermed eksperimentere med virkeligheden, f.eks. ved at male en rød næse og sort skæg på et billede af en pædagog. 13 kr

Sanseoplevelser til de mindste (Vuggestuealder)

Bloom HD

Ved at trykke på skærmen kommer der bobler med (en behagelig) lyd frem. Kan specielt bruges til at introducere en iPad til de mindste børn, samt give forståelsen af at en aktion medfører en reaktion. 25 kr.

Flowpaper

Ved at føre fingeren over skærmen opstår der forskellige mønstre. Kan specielt bruges til at introducere en iPad til de mindste børn, samt give forståelsen af at en aktion medfører en reaktion. 7 kr.

Soundtouch

Ved at trykke på de forskellige tegnede billeder kommer der et fotografi op af det pågældende tegnede billede samt hvilken lyd, tingen siger. Der er forskellige kategorier som, dyr, transportmidler, musikinstrumenter, ting fra hjemmet mv. Pædagogisk set giver det rigtig god mening at kombinere det tegnede billede, fotografiet og lyden således at børnene er i stand til at udbygge deres kognitive skemaer. 35 kr.

My baby piano

Et simpelt klaver til de mindste. Gratis.

Rollelege

Toca Boca-serien

Serien har mange forskellige app’s, hvor man kan indtage forskellige roller og lege sig ind i dem, f.eks. være vært til et the-selskab eller kok for et monster. De forskellige app’s har dog en række begrænsninger for børnene og sætter dermed nogle, snævre og ærgerlige, rammer for børnenes leg. Varierende pris. Læs kidsandmedia dk's anbefaling af Toca Tailor her.

Morfo

Man kan tage et portrætfoto og ændre det til det ukendelige. En digital form for klæd-ud-leg eller ansigtsmaling. 7 kr.

Sprog

Talking Tom

Katten Tom gentager alt, hvad du siger. Det kan udfordre børnenes sproglige udvikling ved at de begynder at lege med sproget og føre en samtale med Tom. Gratis.

Edutainment (læringsapps, Education-Entertainment)

Little digits

App’en siger højt, hvor mange fingre, der berører skærmen. Tallet indtales selv af børnene, som dermed kan træne sprog. Kan bruges til at øve simpel talregning, f.eks. to fingre på den ene hånd og to fingre på den anden hånd - hvor mange er det? Fingrene placeres så på skærmen og app’en siger resultatet. 19 kr.

Matemaslik

Klassisk edutainment, hvor tal og regnestykker bliver kombineret med leg. 19 kr.

Stav med Professor X

Klassisk edutainment, hvor der kombineres leg med bogstavsgenkendelse mv.

Miniklub

Klassisk, men god edutainment app, hvor man kan lære farver, engelsk, klokken, at regne og at rime. Alle spillene er i forskellige sværhedsgrader, så den kan bruges fra 3 år og opefter. 39 kr.

ABC Balloner

Simpel app til at lære store og små bogstaver at kende, ved at fange balloner. 7 kr.

Trunky Fishing

Det klassiske fiskespil bygget som en simpel læringsapp, hvor man kan arbejde med farve, bogstav og talgenkendelse. Mulighed for at spille to spillere mod hinanden. 13 kr.

Læsekoden

Mere education end entertainment. En relativ simpel app, hvor man kan øve sig i at skrive bogstaver, høre bogstavslyde, bagstavssammensætninger og træning i visuel og lydret genkendelse af de 120 mest brugte ord. 25 kr.

Læseguld

App med fokus på den lydrette metode til læsning (hvilke lyde siger de enkelte bogstaver, og hvad bliver de til, når man sætter dem sammen). Her trænes bogstavslyde og sammensætninger, og det gælder så om at sætte bogstaver sammen til ord. 39 kr.

Billedbøger

Mimbo Jimbo, Mis med de blå øjne Peter Pan, Løven, Lydret Dingo, Gugimadudi, Mumi m.fl. Forskellige billedbøger bare virtuelle. Der er både mulighed for at app’en læser bogen højt, eller at man selv læser den. Pædagogisk set skal de bruges på samme måde som en almindelig bog, altså man skal være bevidst om, om der eks. læses op for børnene, eller man ønsker en dialogisk form for læsning, hvilket naturligt kræver en voksen. Forskellige priser

Del |

Tips en venn