Materialer

En oversigt over materialer til brug i skolesammenhænge, som også er nyttige redskaber for forældre og lærere:

Dubestemmerselv
"Du bestemmer selv" er en kampagne af Teknologirådet, Medierådet for Børn og Unge, Datatilsynet og Cyberhus. "Du bestemmer selv" har til formål, at skabe gode diskussioner i klasselokalet om brugen af digital teknologi som internet og mobil. Her finder man materialer og film til aldersgruppen 9-13 år og til 13-17 år. Du kan se alle teksterne i magasinet på hjemmesiden, og det er også muligt at se og downloade filmene. Hvis du ønsker at bruge materialet i klassen, kan du gratis bestille et klassesæt på hjemmesiden.

Sikkerchat.dk
Sikkerchat.dk er Red Barnets hjemmeside om sikker brug af nettet. Her finder du eksempler på chatsituationer og sider beregnet på hhv. forældre og unge. Siden er udarbejdet sammen med Det Kriminalpræventive Råd. En række sponsorer har støttet initiativet. Fokus ligger især på beskyttelse mod grooming og seksuelle tilbud. På siden finder du også onlineopgaver omkring digital mobning og mobil.

Det digitale spejl
Det digitale spejl er undervisningsmateriale og workshops til udskolingen.

Det Digitale Spejl er opstået på initiativ af Telekommunikationsindustrien og udformet i fællesskab af de børnefaglige organisationer Red Barnet, Børns Vilkår, Digital Dannelse, Medierådet og Center for Digital Pædagogik med faglig støtte af Danmarks Undervisningsportal EMU.dk.

sammenmodmobning
Sammenmodmobning.dk tilbyder skolens aktører viden, redskaber og metoder til at skabe trivsel samt forebygge og bekæmpe mobning i skolen. Portalen er etableret som et led i kampagnen "Sammen mod mobning - for trivsel, tolerance og tryghed", og den henvender sig til elever, forældre, lærere, pædagoger, skolebestyrelse, ledelse og kommuner.

lege-apps.dk
Her kan du kan finde apps til børns leg og læring, spil og fællesskab. Folkene bag lege-apps.dk er et panel af pædagogiske fagpersoner, der udvælger gode apps til børn målrettet 0-6 årige børn og at sætte fokus på den pædagogiske værdi af digitale medier.

Klipkassen
DR's Klipkassen er et tilbud til pædagoger i daginstitutioner og forældre, der gerne vil have ideer til sjov og leg med tablet eller smartphone med børnene.

Undervisningsportal
EMU er undervisningsområdets portal. På dette link finder du en række indgange til mere viden om fx it i daginstitutionerne eller brug af computerspil i undervisningen, sikker chat, ophavsret, digital mobning og korte illustrative videofilm.

www.cyberhus.dk
Denne mediefritidsklub er et socialt tilbud med mange online aktiviteter. Der er ca. 70 frivillige, som foruden aktiviteter også tilbyder anonym online rådgivning til de unge og medielæring på skoler.

Center for ludomani
Her kan du bl.a. finde matematikspil og oplæg til at lave din egen spilpolitik.

www.forbrug.dk
I Forbrugernævnets leksikon kan du læse om dine rettigheder som forbruger.

www.teleindu.dk
Telekommunikationsindustriens pjece Børn og mobiltelefoner er en vejledning om forældrekøb af mobiltelefoner. Du kan hente den på dette link under Børn og mobiltelefoner. Her kan du også hente pjecen Go’ mobilstil og læse om andre projekter.

www.mobbeland.dk
Her kan du hente generel information om forebyggelse af mobning. Du kan også bestille antimobbearrangementer og hente information om Mobbelands aktiviteter. Siden henvender sig primært til elever, lærere, skoleledelse og forældre.

www.microsoft.dk
Gå ind under Sikkerhed og vælg Alt om sikkerhed. Vælg derefter Privat. Her kan du bl.a. læse om, hvordan du bevarer sikkerheden online f.eks. ved at beskytte personlige oplysninger. Her kan du bl.a. også hente Windows Live Family Safety, som bl.a. kan hjælpe dig med at blokere bestemte websteder og kontaktpersoner.

www.erst.dk
På Erhversstyrelsens hjemmeside kan du bl.a.læse om internet og telefoni herunder mobilabonnement, opkaldsafgift, data og forbrug.