Porno kan påvirke forholdet til sex

09.09.2013

Den lettilgængelige porno kan ifølge forskere udgøre en seriøs påvirkning af de yngre generationers forhold til sex. Det viser en ny Svensk undersøgelse.

Det skriver Videnskab.dk d. 3. september 2013

(Foto: SXC, African Fi)

Den første generation, der har haft uhindret adgang til porno på internettet, er nu ved at blive voksne, og der bliver nu undersøgt, om det har givet dem et anderledes forhold til sex, at de er vokset op med porno. 

Et nyt studie fra Sverige viser, at drenge, der i dag er 16 år og går i gymnasiet, i gennemsnit var 12 år, da de første gang søgte efter internetporno. Drengene begyndte at se porno tidligere end generationerne før dem. Det kan muligvis påvirke deres forhold til sex.

-Den generation, der vokser op nu, har haft en enormt stor tilgang til porno. Meget større end voksne på 30, 40 og 50 år havde.

-Vi har nu indsamlet den første viden om den nye generation. Fremover vil vi følge de unge og se, om deres porno-forbrug påvirker deres sexliv på en måde, som vi slet ikke kender endnu, siger ph.d.-stipendiat ved Uppsala Universitet Magdalena Mattebo, der er hovedforfatter på studiet.

Halvt så mange piger ser porno

Den svenske undersøgelse er baseret på spørgeskemaer, som forskerne har delt ud i 53 tilfældigt udvalgte 1.g.-klasser i Midtsverige. I alt deltog 477 16-årige drenge og 400 piger i undersøgelsen.

Der var temmelig stor forskel på, hvor meget tid de to køn brugte på porno.

  • Blandt drengene var det hver tiende, der så porno hver dag.  
  • Blandt pigerne så derimod kun meget få porno hver dag. Så få, at man umiddelbart ikke kan sige noget generelt om den gruppe pigers forhold til disse film.

Svært at snakke om porno for lærerne

Det meste forskning viser, at porno faktisk ikke skader sexlivet for ældre generationer, alligevel tyder det på, at både drenge og piger ændrer adfærd, fordi de har haft meget adgang til porno.

I et særskilt studie gennemførte Magdalena Mattebo fokusgruppe-interviews med 17 voksne, der har arbejdet med unge i mange år.

-De oplever, at seksualiteten er blevet mere rå, mere hård. De oplever også, at de unge betragter porno som en informationskilde til viden om sex.

Mere om undersøgelsen

Bland de svenske drenge så:

• 10 procent porno hver dag.

• 63 procent porno en gang om ugen eller et par gange om måneden.

• 27 procent porno et par gange om året, mindre end én gang om året eller aldrig.

De unge ser langt hen ad vejen deres pornoforbrug på samme måde som de voksne. I fokusgruppe-interviews fortalte 17 teenagepiger og 18 teenagedrenge, hvordan de havde det med porno.

-De siger selv, de oplever, at manden er overordnet, og kvinden er underdanig – i porno er kvinden et objekt til at tilfredsstille manden.

-De unge er godt klar over, at der er tale om fiktion. Men samtidig siger de, at pornoen er en inspirationskilde, de selv bruger i deres egne seksuelle relationer. Det er ikke til at sige, hvad det paradoks gør ved dem på længere sigt, siger Magdalena Mattebo.

Lige nu lader det dog til, at de unge opfatter pornoen som en særlig norm, man skal leve op til for at have god sex.

  • Der er flere drenge end piger, der finder inspiration i porno. Men begge køn bliver påvirket.  
  • Pigerne føler et pres for, at de skal se ud som porno-modellerne og kunne en masse teknikker i sengen.  
  • Drengene føler et pres for at kunne holde en erektion i timevis – og desuden have en stor penis.

Undersøgelsen er lavet på baggrund af spørgeskemaer, som forskerne har delt ud i 53 tilfældigt udvalgte gymnasieklasser i Midtsverige. Det var frivilligt, om man ville medvirke, og svarene var anonyme. Det giver svarene ekstra troværdighed, vurderer forskerne.

-En stor nordisk rapport har vist, unge generelt er gode til at skelne mellem pornografi og virkelighed. Lige så snart de får seksuelle erfaringer, opdager de, at seksualiteten er noget andet end på film. De er kritiske forbrugere, der ikke blindt genbruger det, de ser.- Gert Martin Hald

Porno på skoleskemaet

Magdalena Mattebo og hendes kollegaer opfordrer til, at den svenske læreruddannelse sætter porno på skoleskemaet.

Det er en god idé – også i Danmark – vurderer Gert Martin Hald, lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Han forsker i pornoforbrug og pornos påvirkning af vores seksualitet.

Fakta

Da fyrene i undersøgelsen var 12 år, havde:

34 procent af dem, der i dag ser porno et par gange om måneden eller mindre, søgt efter porno på nettet.

54 procent af dem, der i dag regelmæssigt ser porno et par gang om ugen eller nogle gange om måneden, søgt efter porno.

66 procent af dem, der ser porno hver dag, opsøgt porno.

»De tog selv initiativ til at opsøge pornoen, og de så det alene,« siger Magdalena Mattebo.

Sex og samfund undersøgte i 2012 1.695 læreres forhold til seksualundervisning.

Undersøgelsen viser, at to ud af tre af de adspurgte lærere ikke mener, at de er ordentligt klædt på til opgaven. På den baggrund ønsker Sex og Samfund efteruddannelse af lærerene.

kidsandmedia dk sætter fokus på porno

Disse tendenser hører kidsandmedia dk også. I kidsandmedia dk har vi fået henvendelser omkring børn, der helt ned til 8 år ser porno.

Derfor sætter vi i næste nummer af Familiemagasinet fokus på porno - her bliver der også gode råd til forældre, lærere og pædagoger til, hvordan man taler med de unge om porno, seksualitet og køn.

Del |

Tips en venn