Skader mobilen børnehjerner?

06.06.2014

Det britiske Sundhedsministerium har iværksat verdens største studie af potentielle skadelige virkninger af mobilstråling hos børn.

Av Rune H. Rasmussen

Spørgsmålet om hvorvidt mobilstråling er skadelig har længe været et omstridt emne blandt fagfolk og forskere. I 2011 klassificerede Verdens Sundhedsorganisation (WHO) mobilstråling som ”måske kræftfremkaldende”, baseret på en grundig gennemgang af to videnskabelige studier som tydede på en noget forhøjet risiko for hjernesvulst og hørenervesvulst hos mobilbrugere.” 

Andre studier svækker den videnskabelige støtte til at mobiltelefoner forårsager kræft. Det svenske strålingsværn udførte i 2013 en gennemgang af 300 forskningsrapporter, og konkluderede at rapporterne ikke giver grundlag for mistanken om at mobilstråling er skadelig.

Det forskerne derimod er enige om er, at mobilstråling udgør en potentielt større risiko for børn og unge end for voksne. Men på forskningssiden er der gjort meget lidt på dette område.

Skal undersøge effekten på børn


Nu ønsker det britiske Sundhedsministerium at kortlægge hvilke virkninger mobilstråling har på børn, skriver The Guardian.

Gennem projektet ”Study of Cognition, Adolescents and Mobile Phones” (SCAMP), vil 2500 børns brug af mobiltelefon og andet udstyr med trådløst netværk blive kortlagt når de er på syvende klassetrin (11-12 år), i tillæg til at man undersøger kognitive egenskaber som tilegnelse af information, hukommelse og opmærksomhedsevne. To år senere vil børnenes kognitive egenskaber igen blive kortlagt, for at undersøge hvordan disse egenskaber har udviklet sig i forhold til graden av mobilbrug.

– Ved at undersøge børn i 7. klasse og igen i 9. klasse vil vi blive i stand til at se hvordan deres kognitive evner udvikler sig i forhold til ændret brug af mobiltelefoner og anden trådløs teknologi, siger studiets leder, Doktor Mireille Toledano ved Imperial College.

– Rådene til forældre i dag er baseret på ”hvis nu”-princippet, og gives i mangel af tilgængelige beviser, ikke fordi vi har beviser på nogen skadelige virkninger.

– Eftersom mobiltelefoner er en ny og udbredt teknologi som er central i hverdagslivet, er det vigtigt at gennemføre SCAMP-studiet for at fremskaffe beviser som kan ligge til grund for retningslinjer og skabe et grundlag som forældre og børn kan tage informerede livsvalg ud fra, siger Toledano.

Højeste prioritet


Verdens Sundhedsorganisation har rangeret studier af mobiltelefoners påvirkning af børn og unge som højeste prioritet. Men indtil nu findes der kun to studier, begge i Europa, som fokuserer på sammenhængen mellem kræft hos børn og mobilbrug. Ét har konkluderet at der ikke er sammenhæng, og det andet studie er i gang, skriver The Guardian.

Læs mere:

The Guardian: UK launches largest study of mobile phone effects on children's brains 

 

Del |

Tips en venn