UGE SEX

31.01.2014

Sammen med Sex & Samfund og Pornofrit Miljø har kidsandmedia dk valgt at sætte fokus på dialogen mellem forælder og barn om seksualitet, køn og grænser som en del af SEX & Samfunds UGE SEX-kampagne.

Det er sket i ugerne op til uge 6 med dilemmaspørgsmål om forskellige scenarier, som forældre kan opleve med deres børn i hverdagen omkring medier og seksualitet. Dilemmaerne skal styrke forældre i refleksion og perspektiv og klæde dem på til at have god dialog med deres børn om medier og seksualitet.

Formand for Pornofrit Miljø, Heidi Als Ringheim, giver sine bud på ugens dilemmaer.

Se ugens dilemma her og læs Heidi Als Ringheims opfordring til at være en forælder, der tør.

Eller like os på Facebook og følg dilemmaerne: www.facebook.com/kidsandmediadk

UGE SEX – nu også for forældre

I år henvender Sex & Samfunds seksualundervisningskampagne UGE SEX sig for første gang også til forældre. Det sker med en særlig opfordring og guide til at tale med sit barn og teenager om krop, følelser og grænser - ikke bare én gang, men løbende gennem barndom og ungdom.

Sex & Samfund har i samarbejde med TrygFonden udvidet den årlige seksualundervisningskampagne Uge Sex med en opfordring til forældre: Tal med dit barn om følelser, krop og grænser.

For det er afgørende, at man som forælder taler med sine børn om de ting.

- Børn og unge går med mange overvejelser om dem selv – er jeg okay, er jeg lige som de andre, må jeg føle sådan her, er der noget i vejen med mig, fordi mit ene bryst / min ene testikel er lidt større end det andet, eller fordi jeg er ked af min krop. Når du taler med dit barn om følelser, krop og grænser, er du med til at fjerne dit barns tvivl og usikkerhed. Du er med til at styrke dit barns selvværd og tro på sig selv, siger projektleder i Sex & Samfund, Line Anne Roien.

En løbende dialog

Flere undersøgelser viser, at mange børn og unge gerne vil tale med deres forældre om emner som følelser, krop og seksualitet.

- Vennerne har bestemt en vigtig funktion, fordi de unge spejler sig i hinanden. Men man snakker ikke nødvendigvis med sine venner om det, hvis man har en masse usikkerhed eller ikke føler sig som de andre. Her vil det være godt, hvis mor eller far kommer på.

- Det er vigtigt, at du som forælder viser dit barn dine værdier og holdninger - for eksempel, at du ikke synes, at det er okay, at dit barn lægger billeder på nettet, hvor der poseres i mere eller mindre sexede stillinger.

Det er ikke som sådan skolens opgave - det er din opgave som forælder. Hun opfordrer forældre til at tage snakken ikke bare én gang, men løbende gennem barndom og ungdom.

- Vi ved, at forældre gerne vil tale med deres børn om de emner. Men mange oplever det som svært og får det ikke lige gjort. Og det er rigtig ærgerligt, for som forældre har vi et særligt ansvar for at hjælpe vores børn med at sætte ord på egne tanker og oplevelser og vise dem, at det er emner, som man kan tale åbent og ærligt om med andre, siger Line Anne Roien.

Den nye forældreguide har inspiration til, hvad man kan tale med sit barn om på de forskellige alderstrin, og hvordan man kan tale om også ’pinlige’ ting på en god måde. Se den på www.ugesex.dk/ditbarn.

UGE SEX’s tema: grænser

- Seksualundervisning handler om at fremme trivslen blandt børn og unge. Men det handler også om alvorlige problematikker som forebyggelse af seksuelle grænseoverskridelser blandt unge jævnaldrende.

Derfor har vi i år valgt at styrke skolernes og ungdomsuddannelsernes seksualundervisning med et særligt tema om ’Grænser’. Temaet giver lærere og sundhedsplejersker nye muligheder for at tilrettelægge seksualundervisning, der styrker elevernes evne til at skabe og indgå i gode og respektfulde relationer i skolen, blandt kammeraterne, i familien og på nettet, siger generalsekretær i Sex & Samfund, Bjarne B. Christensen.

Han peger på erfaringer fra Sex & Samfunds rådgivningslinje Sexlinien for Unge og fra Sex & Samfunds seksualundervisning, der viser, at unge ofte er i tvivl om, hvordan de skal tolke andre unges signaler, kropssprog og handlinger.

Samtidig viser nyere forskning en række problematikker i forhold til børn og unges trivsel og seksuelle sundhed, som vi er nødt til at lytte til: Mange børn møder allerede porno som 10-12 årige. Mange børn og unge er ikke tilfredse med egen krop, og der er en sammenhæng mellem det at være utilfreds med egen krop og have erfaring med negative seksuelle oplevelser. Lidt over en tredjedel af de unge har på et tidspunkt fortrudt, at de havde sex.

- God seksualundervisning handler om meget andet end prævention og sexsygdomme. Det skal også styrke elevernes erkendelse af egne grænser og forståelse for andres, siger Bjarne B. Christensen.

Læs mere om Sex & Samfunds UGE SEX her.

FAKTA: UGE SEX 2014

  • Sex & Samfunds seksualundervisningskampagne Uge Sex kører hvert år i uge 6 - i år fra den 3. til 7. februar.
  • Uge Sex henvender sig til elever i 0. - 10. klasse og på ungdomsuddannelserne· Uge Sex tilbyder lærere og sundhedsplejersker gratis undervisningsmateriale, der skal støtte dem i at tilrettelægge givende og alderssvarende seksualundervisning
  • Over 240.000 børn og unge er tilmeldt Uge Sex 2014

 

Del |

Tips en venn