Undervisningsmateriale til Hvidsten Gruppen

19.03.2012

Der er blevet udviklet undervisningsmateriale til filmen Hvidsten Gruppen.

Undervisningsmaterialet er udviklet som et tværfagligt samarbejde om etik og moral. I undervisningsmateriale står der til læreren:

”Filmen om Hvidstengruppen er baseret på virkelige historiske begivenheder og den oplagte tilgang til den ville umiddelbart være den historiefaglige. Det er dog ikke den vinkling, dette undervisningsmateriale har taget. Filmen byder nemlig på universelle dilemmaer, der fortjener at blive
løftet ud af deres historiske samtid og ind i vores tid.”

Undervisningsmaterialet er udviklet til 7. – 10. kl. samt til de gymnasiale uddannelser og HF og bygger på to metoder: den analytisk-perspektiverende metode og meddigtningsmetoden. Materialet kan downloades både i pdf- og wordformat: http://www.hvidstenfilm.dk/undervisning

Du kan også få flere ideer og underbygge undervisningen vha. filmens hjemmeside http://www.hvidstenfilm.dk/.

Del |

Tips en venn